Home / Quản lý chất lượng BV (page 4)

Quản lý chất lượng BV

Tháng 05/2020: Hệ thống ki-ốt khảo sát ghi nhận không có ý kiến không hài lòng người bệnh

Tháng 05/2020: Hệ thống ki-ốt khảo sát ghi nhận không có ý kiến không hài lòng người bệnh Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ot khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong …

Đọc thêm

Tháng 03/2020: Kết quả hệ thống ki-ốt khảo sát không hài lòng người bệnh  không thay đổi so với cùng kỳ

Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ot khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong tháng 03/2020 có tổng cộng 01 phiếu và 01 lượt đánh giá. So với số liệu Bệnh viện …

Đọc thêm

Tháng 01/2020: Kết quả khảo sát ki-ốt không hài lòng người bệnh giảm mạnh so với cùng kỳ

Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ot khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong tháng 01/2020 có tổng 01 phiếu đánh giá và không có lượt ý kiến không hài lòng (phiếu …

Đọc thêm