29/06
2020

Tháng 05/2020: Hệ thống ki-ốt khảo sát ghi nhận không có ý kiến không hài lòng người bệnh

Tháng 05/2020: Hệ thống ki-ốt khảo sát ghi nhận không có ý kiến không hài lòng người bệnh
Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ot khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong tháng 05/2020 không có phiếu và đánh giá. So với tháng 04/2020 số lượt đánh giá vẫn không có sự thay đổi

So với cùng kỳ (năm 2019), số lượt đánh giá không lòng giảm 100% (tháng 05/2019: 05 phiếu và 05 lượt ý kiến). Nội dung phản ánh không hài lòng năm 2019 tập trung vào “Khâu làm thủ tục đăng ký khám” và “Thái độ giao tiếp, ứng xử của người bệnh”.

Số lượt không hài lòng tháng 05/2020

 Số lượt không hài lòng tháng 04/2020 

Số lượt không hài lòng tháng 05/2020 so với cùng kỳ năm 2019

Số lượt đánh giá tháng 05/2020 so với tháng 04/2020 không thay đổi, và giảm so với cùng kỳ tháng 05/2019.
Theo thống kê khảo sát ý kiến không hài lòng tại bệnh viện Tai Mũi Họng, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên toàn thế giới, số lượt người bệnh đến khám và điều trị ở mức độ trung bình, không ùn ứ và không kéo dài thời gian chờ đợi nên số lượt không hài lòng từ người bệnh không cao.
Tuy nhiên qua số liệu thống kê từ Ki-ốt không hài lòng cho thấy về phía Bệnh viện đã nỗ lực trong nâng cao chất lượng phục vụ, tạo dựng niềm tin và sự hài lòng cho người bệnh.

 Phòng Quản lý chất lượng