Quản lý chất lượng BV

05/10/2021
Tháng 09/2021: Hệ thống ki-ốt khảo sát không ghi nhận ý kiến không hài lòng người bệnh

Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ot khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong tháng 09/2021 không có ý kiến đánh giá. So với cùng kỳ (năm 2020), số lượt đánh giá không thay đổi.   Số […]

Xem chi tiết
05/09/2021
Tháng 08/2021: Hệ thống ki-ốt khảo sát không ghi nhận ý kiến không hài lòng người bệnh

Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ot khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong tháng 08/2021 không có ý kiến đánh giá. So với cùng kỳ (năm 2020), số lượt đánh giá không thay đổi.   Số […]

Đọc thêm >>
08/08/2021
Tháng 07/2021: Hệ thống ki-ốt khảo sát không ghi nhận ý kiến không hài lòng người bệnh

Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ot khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong tháng 07/2021 không có ý kiến đánh giá. So với cùng kỳ (năm 2020), số lượt đánh giá không thay đổi.   Số […]

Đọc thêm >>
05/07/2021
Tháng 06/2021: Hệ thống ki-ốt khảo sát không ghi nhận ý kiến không hài lòng người bệnh

Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ot khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong tháng 06/2021 không có ý kiến đánh giá. So với cùng kỳ (năm 2020), số lượt đánh giá giảm 100% (tháng 06/2020: 05 […]

Đọc thêm >>
07/06/2021
Tháng 05/2021: Hệ thống ki-ốt khảo sát ghi nhận ý kiến không hài lòng người bệnh TĂNG

Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ot khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong tháng 05/2021 có tổng cộng 06 phiếu và 04 đánh giá. So với cùng kỳ (năm 2020), số lượt đánh giá tăng 100% […]

Đọc thêm >>
04/05/2021
Tháng 04/2021: Hệ thống ki-ốt khảo sát không ghi nhận ý kiến không hài lòng người bệnh

Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ot khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong tháng 04/2021 không ghi nhận phiếu và đánh giá. So với cùng kỳ (năm 2020), số lượt đánh giá không thay đổi (tháng […]

Đọc thêm >>
07/04/2021
Tháng 03/2021: Hệ thống ki-ốt khảo sát không ghi nhận ý kiến không hài lòng người bệnh

Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ot khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong tháng 03/2021 không ghi nhận phiếu và đánh giá. So với cùng kỳ (năm 2020), số lượt đánh giá không lòng giảm 100% […]

Đọc thêm >>
15/03/2021
Tháng 02/2021: Hệ thống ki-ốt khảo sát không ghi nhận ý kiến không hài lòng người bệnh

Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ot khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong tháng 02/2021 không ghi nhận phiếu và đánh giá. So với cùng kỳ (năm 2020), số lượt đánh giá không lòng giảm 100% […]

Đọc thêm >>
05/02/2021
Tháng 01/2021: Hệ thống ki-ốt khảo sát ghi nhận ý kiến không hài lòng người bệnh tăng

Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ot khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong tháng 01/2021 ghi nhận có 01 phiếu và 02 đánh giá. So với cùng kỳ (năm 2020), số lượt đánh giá không lòng […]

Đọc thêm >>
20/01/2021
Kết quả khảo sát ý kiến không hài lòng của người dân khi đến khám bệnh tại bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM năm 2020

Đây là năm thứ ba liên tiếp Bệnh viện được Sở Y tế triển khai khảo sát ý kiến không hài lòng của người dân qua hệ thống ki-ốt đặt tại khoa Khám bệnh của bệnh viện, kết quả khảo sát giúp bệnh viện chủ động nắm bắt những khâu nào của quy trình khám […]

Đọc thêm >>