25/02
2020

Tháng 01/2020: Kết quả khảo sát ki-ốt không hài lòng người bệnh giảm mạnh so với cùng kỳ

Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ot khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong tháng 01/2020 có tổng 01 phiếu đánh giá và không có lượt ý kiến không hài lòng (phiếu trống), giảm 100% so với tháng 12/2019 (02 phiếu và 03 lượt ý kiến).

So với cùng kỳ (năm 2018), tổng số phiếu không hài lòng giảm 100% (tháng 01/2018: 02 phiếu và 17 lượt ý kiến). Mô hình phân bố các nội dung phản ánh không hài lòng giảm ở tất cả 15 nội dung

Số lượt không hài lòng tháng 01/2020

Số lượt không hài lòng tháng 12/2019

Số lượt không hài lòng tháng 01/2020 so với cùng kỳ năm 2019

Tháng 01/2020 số lượt ý kiến không hài lòng giảm mạnh và không có nội dung đánh giá so với tháng 12/2019 cùng kỳ tháng 01/2019.

Theo thống kê khảo sát ý kiến không hài lòng tại bệnh viện Tai Mũi Họng, vào những tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trên toàn thế giới, số lượt người bệnh đến khám và điều trị ở mức độ trung bình, không ùn ứ và không kéo dài thời gian chờ đợi nên không có trường hợp không hài lòng từ người bệnh.

Tuy nhiên số lượt ý kiến không hài lòng giảm cho thấy về phía Bệnh viện đã nỗ lực trong nâng cao chất lượng phục vụ, tạo dựng niềm tin và sự hài lòng cho người bệnh.

 Phòng Quản lý chất lượng