20/01
2020

Tháng 12/2019: số lượt ý kiến không hài lòng của người bệnh giảm so với cùng kỳ

Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ot khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong tháng 12/2019 có tổng 02 phiếu đánh giá và 03 lượt ý kiến không hài lòng giảm 80% so với tháng 11/2019 (02 phiếu và 15 lượt ý kiến).

So với cùng kỳ (năm 2018), tổng số phiếu không hài lòng giảm 33.3% (tháng 12/2018: 03 phiếu và 03 lượt ý kiến). Mô hình phân bố các nội dung phản ánh không hài lòng không thay đổi, số lượt ý kiến không hài lòng có biến động giảm rõ nhất ở các nội dung sau: Khâu làm thủ tục khám BHYT; Khâu thanh toán chi phí KCB; Chăm sóc người bệnh của Điều dưỡng; Thời gian chờ làm xét nghiệm, siêu âm, chụp phim…

 

Số lượt không hài lòng tháng 12/2019

Số lượt không hài lòng tháng 11/2019

Số lượt không hài lòng tháng 12/2019 so với cùng kỳ năm 2018

Tháng 12/2019 số lượt ý kiến không hài lòng giảm so với tháng 11/2019 cùng kỳ tháng 12/2018.

Theo thống kê khảo sát ý kiến không hài lòng tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố của Sở Y tế, tình hình chung vào những tháng cuối năm các bệnh viện lúc nào cũng có số lượt khám chữa bệnh tăng, dẫn đến số lượt ý kiến không hài lòng của người bệnh tăng theo. Tuy nhiên thực tế tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM số lượt ý kiến không hài lòng giảm cho thấy Bệnh viện đã nỗ lực trong nâng cao chất lượng phục vụ, tạo dựng niềm tin và sự hài lòng cho người bệnh.

 Phòng Quản lý chất lượng