19/05
2020

Tháng 04/2020: Hệ thống ki-ốt khảo sát ghi nhận không có ý kiến không hài lòng người bệnh

Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ot khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong tháng 04/2020 không có phiếu và đánh giá nào. So với tháng 03/2020 số lượt đánh giá giảm 100% (01 phiếu).

So với cùng kỳ (năm 2019), tổng số phiếu không hài lòng vẫn không có lượt đánh giá nào từ người bệnh.

Số lượt không hài lòng tháng 04/2020

Số lượt không hài lòng tháng 03/2020

Số lượt không hài lòng tháng 04/2020 so với cùng kỳ năm 2019

Tháng 04/2020 số lượt ý kiến không hài lòng giảm so với tháng 03/2020 và không thay đổi so với cùng kỳ tháng 04/2019.

Theo thống kê khảo sát ý kiến không hài lòng tại bệnh viện Tai Mũi Họng, vào những tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên toàn thế giới, số lượt người bệnh đến khám và điều trị ở mức độ trung bình, không ùn ứ và không kéo dài thời gian chờ đợi nên số lượt không hài lòng từ người bệnh không cao.

Tuy nhiên số lượt ý kiến không hài lòng giảm cho thấy về phía Bệnh viện đã nỗ lực trong nâng cao chất lượng phục vụ, tạo dựng niềm tin và sự hài lòng cho người bệnh.

Phòng Quản lý chất lượng