03/07
2020

Tháng 06/2020: Hệ thống ki-ốt khảo sát ghi nhận ý kiến không hài lòng người bệnh tăng so với cùng kỳ

Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ốt khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong tháng 06/2020 có tổng cộng 05 phiếu và 23 đánh giá. So với tháng 05/2020 số lượt đánh giá không hài lòng tăng 100%.

So với cùng kỳ (năm 2019), số lượt đánh giá không lòng giảm 80.2% (tháng 05/2019: 12 phiếu và 116 lượt ý kiến). Nội dung phản ánh không hài lòng năm 2020 tập trung vào “Chăm sóc người bệnh của điều dưỡng” và “Nhà vệ sinh phục vụ người bệnh của bệnh viện”.

Số lượt không hài lòng tháng 06/2020

Số lượt không hài lòng tháng 05/2020

Số lượt không hài lòng tháng 06/2020 so với cùng kỳ năm 2019

Theo thống kê khảo sát ý kiến không hài lòng tại Bệnh viện Tai Mũi Họng, vào khoảng tháng 6 khi tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam được kiểm soát, số lượt người bệnh đến khám chữa bệnh tăng dẫn đến số lượt ý kiến  không hài lòng tăng theo. Vì vậy, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM sẽ tập trung rà soát và có các phương án cải tiến những vấn đề người bệnh hài lòng trong việc cung ứng dịch vụ tại khoa khám bệnh.

 

Phòng Quản lý chất lượng