27/12
2019

Tháng 11/2019: số lượt ý kiến không hài lòng của người bệnh giảm so với cùng kỳ

Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ot khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong tháng 11/2019 có 02 phiếu đánh giá và 15 lượt ý kiến không hài lòng giảm 16,7% so với tháng 10/2019 (04 phiếu và 18 lượt ý kiến).

So với cùng kỳ (năm 2018), tổng số lượt không hài lòng tăng 67% (tháng 11/2018: 03 phiếu và 05 lượt ý kiến). Mô hình phân bố các nội dung phản ánh không hài lòng không thay đổi, số lượt ý kiến không hài lòng có biến động giảm rõ nhất ở nội dung sau: Khâu làm thủ tục đăng ký khám

Số lượt không hài lòng tháng 11/2019

Số lượt không hài lòng tháng 10/2019

Số lượt không hài lòng tháng 11/2019 so với cùng kỳ năm 2018

Tháng 11/2019 số lượt ý kiến không hài lòng giảm so với tháng 10/2019 và tăng so với cùng kỳ tháng 11/2018.

Theo thống kê khảo sát ý kiến không hài lòng tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố của Sở Y tế, tình hình chung vào những tháng cuối năm các bệnh viện lúc nào cũng có số lượt khám chữa bệnh tăng, dẫn đến số lượt ý kiến  không hài lòng của người bệnh tăng theo. Vì vậy, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM sẽ tập trung rà soát và có các phương án cải tiến những vấn đề người bệnh hài lòng trong việc cung ứng dịch vụ tại khoa khám bệnh.

Phòng Quản lý chất lượng