22/04
2020

Tháng 03/2020: Kết quả hệ thống ki-ốt khảo sát không hài lòng người bệnh  không thay đổi so với cùng kỳ

Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ot khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong tháng 03/2020 có tổng cộng 01 phiếu và 01 lượt đánh giá. So với số liệu Bệnh viện thống kê được vào tháng 02/2020 có 02 ý kiến không hài lòng từ người bệnh. Như vậy vào tháng 03 số lượt không hài lòng giảm 01 ý kiến.

So với cùng kỳ (năm 2019), số lượt không hài lòng bằng nhau (tháng 03/2019: 01 phiếu và 01 lượt ý kiến). Nội dung phản ánh không hài lòng tập trung vào “Cách hỏi bệnh và thằm khám của bác sĩ”.

 Số lượt không hài lòng tháng 03/2020

Số lượt không hài lòng tháng 02/2020

Số lượt không hài lòng tháng 03/2020 so với cùng kỳ năm 2019

Tháng 03/2020 số lượt ý kiến không hài lòng giảm so với tháng 02/2020 và không thay đổi so với cùng kỳ tháng 03/2019.

Theo thống kê khảo sát ý kiến không hài lòng tại bệnh viện Tai Mũi Họng, vào những tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên toàn thế giới, số lượt người bệnh đến khám và điều trị ở mức độ trung bình, không ùn ứ và không kéo dài thời gian chờ đợi nên số lượt không hài lòng từ người bệnh không cao.

Tuy nhiên số lượt ý kiến không hài lòng giảm cho thấy về phía Bệnh viện đã nỗ lực trong nâng cao chất lượng phục vụ, tạo dựng niềm tin và sự hài lòng cho người bệnh.

 Phòng Quản lý chất lượng