Quản lý chất lượng BV

11/01/2021
Lời cám ơn từ tận đáy lòng

TPHCM, ngày 08/01/2021 “Tôi tên Phạm Thị Tuyết Nhung, tôi có đứa cháu nội tên Hồ Lê Vy sinh 2016. Sau khi nạo VA nội soi do BS Cẩm Hương rất tốt. Chỉ nửa tiếng ăn uống bình thường, không đau. Hôm nay tôi dẫn cháu Lê Vy đi tái khám rất tốt. Tôi xin […]

Xem chi tiết
08/01/2021
Tháng 12/2020: Hệ thống ki-ốt khảo sát không ghi nhận ý kiến không hài lòng người bệnh

Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ot khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong tháng 12/2020 không ghi nhận số phiếu và đánh giá. So với cùng kỳ (năm 2019), số lượt đánh giá không lòng giảm […]

Đọc thêm >>
28/12/2020
Bệnh viện Tai Mũi Họng tự kiểm tra, Đánh giá chất lượng năm 2020

Thực hiện kế hoạch 223/KH-BVTMH ngày 22 tháng 9 năm 2020 của bệnh viện Tai Mũi Họng về việc tự kiểm tra bệnh viện năm 2020 Ngày 13/10/2020, BV Tai Mũi Họng TP.HCM đã thành lập 01 đoàn kiểm tra (gồm 02 tổ) thành phần gồm: Ban Giám đốc, các trưởng phó khoa/phòng, và một […]

Đọc thêm >>
14/12/2020
Tháng 11/2020: Hệ thống ki-ốt khảo sát không ghi nhận ý kiến không hài lòng người bệnh

Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ot khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong tháng 11/2020 không ghi nhận số phiếu và đánh giá. So với tháng 10/2020 vẫn không ghi nhận ý kiến từ người bệnh. […]

Đọc thêm >>
02/11/2020
Tháng 10/2020: Hệ thống ki-ốt khảo sát không ghi nhận ý kiến không hài lòng người bệnh

Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ot khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong tháng 10/2020 không ghi nhận số phiếu và đánh giá. So với tháng 09/2020 vẫn không ghi nhận ý kiến từ người bệnh. […]

Đọc thêm >>
26/10/2020
Tháng 09/2020: Hệ thống ki-ốt khảo sát không ghi nhận ý kiến không hài lòng người bệnh

Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ot khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong tháng 09/2020 không ghi nhận số phiếu và đánh giá. So với tháng 08/2020 vẫn không ghi nhận ý kiến từ người bệnh. […]

Đọc thêm >>
12/10/2020
Tập huấn quy trình báo cáo và quản lý sự cố 2020

Thực hiện theo hướng dẫn thông tư 43/2018/TT-BYT và công văn số 430/SYT-NVY của Sở Y tế về việc triển khai thông tư 43/2018/TT-BYT, phòng Quản lý Chất lượng, bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM tổ chức thực hiện 02 đợt tập huấn báo cáo sự cố y khoa để cán bộ viên chức bệnh […]

Đọc thêm >>
01/09/2020
Tháng 08/2020: Hệ thống ki-ốt khảo sát không ghi nhận ý kiến không hài lòng người bệnh

Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ốt khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong tháng 08/2020 không ghi nhận số phiếu và đánh giá. So với tháng 07/2020 vẫn không ghi nhận ý kiến từ người bệnh. […]

Đọc thêm >>
04/08/2020
Tháng 07/2020: Hệ thống ki-ốt khảo sát không ghi nhận ý kiến không hài lòng người bệnh

Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ốt khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong tháng 07/2020 không ghi nhận số phiếu và đánh giá. So với tháng 06/2020 số lượt đánh giá không hài lòng giảm 100%. […]

Đọc thêm >>