Các khoa lâm sàng

Khoa Mũi xoang

Khoa phẫu thuật

Khoa dinh dưỡng

Khoa tai – Tai thần kinh

Khoa tạo hình thẩm mỹ

Khoa khám bệnh

Khoa dược

Khoa kiểm soát nhiểm khuẩn

Khoa phẫu thuật đầu cổ

Khoa cấp cứu

Khoa nhi tổng hợp