15/03
2021

Tháng 02/2021: Hệ thống ki-ốt khảo sát không ghi nhận ý kiến không hài lòng người bệnh

Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ot khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong tháng 02/2021 không ghi nhận phiếu và đánh giá.

So với cùng kỳ (năm 2020), số lượt đánh giá không lòng giảm 100% (tháng 02/2020: 03 phiếu và 02 lượt ý kiến).

Số lượt không hài lòng tháng 02/2021

Số lượt không hài lòng tháng 02/2020

 

Biểu đồ so sánh số lượt không hài lòng tháng 02/2021 so với cùng kỳ năm 2020

Tháng 02/2021 rơi vào kì nghỉ Tết Nguyên đán nên số lượt ý kiến phản ánh không hài lòng của người bệnh giảm. Tuy vậy, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM sẽ tập trung rà soát và có các phương án cải tiến những vấn đề người bệnh hài lòng trong việc cung ứng dịch vụ tại khoa khám bệnh.

 

Phòng Quản lý chất lượng