07/06
2021

Tháng 05/2021: Hệ thống ki-ốt khảo sát ghi nhận ý kiến không hài lòng người bệnh TĂNG

Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ot khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong tháng 05/2021 có tổng cộng 06 phiếu và 04 đánh giá.

So với cùng kỳ (năm 2020), số lượt đánh giá tăng 100% (tháng 05/2020: không phiếu)

Số lượt không hài lòng tháng 05/2021

                                  

Số lượt không hài lòng tháng 05/2020

Theo thống kê khảo sát ý kiến không hài lòng tại bệnh viện Tai Mũi Họng, vào tháng 05 tình hình dịch bệnh tại TP.HCM bắt đầu xuất hiện nhiều, bệnh nhân đến khám trong trạng thái lo sợ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên dẫn đến một số lượt không hài lòng từ người bệnh.

Tuy nhiên, số lượt ý kiến không hài lòng dù tăng so với tháng 04/2021 nhưng cũng cho thấy về phía Bệnh viện đã nỗ lực trong nâng cao chất lượng phục vụ, tạo dựng niềm tin và sự hài lòng cho người bệnh.

 

Phòng Quản lý chất lượng