20/01
2021

Kết quả khảo sát ý kiến không hài lòng của người dân khi đến khám bệnh tại bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM năm 2020

Đây là năm thứ ba liên tiếp Bệnh viện được Sở Y tế triển khai khảo sát ý kiến không hài lòng của người dân qua hệ thống ki-ốt đặt tại khoa Khám bệnh của bệnh viện, kết quả khảo sát giúp bệnh viện chủ động nắm bắt những khâu nào của quy trình khám bệnh cần được cải tiến, hướng đến mục tiêu làm tăng sự hài lòng của người bệnh.

Qua phần mềm tổng hợp và phân tích dữ liệu khảo sát không hài lòng tại bệnh viện cho thấy trong năm 2020 có 26 lượt ý kiến phản ánh không hài lòng được ghi nhận qua hệ thống ki-ốt, giảm 88.8% so với cùng kỳ năm 2019 (233 lượt).

Tổng số lượt ý kiến không hài lòng của người bệnh năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019

Hầu hết các nội dung khảo sát đều có số lượt ý kiến không hài lòng giảm rõ so với cùng kỳ, trong đó có 03 nội dung có số lượt phản ánh không hài lòng giảm nhiều nhất trong năm vừa qua là: “Khâu thủ tục đăng ký khám, 02 lượt giảm 92%”, “Thái độ ứng xử giao tiếp của nhân viên Bệnh viện, 02 lượt giảm 90.5%”, “Chăm sóc người bệnh của điều dưỡng, 03 lượt giảm 84.2%”.

Trong năm 2021 bệnh viện tiếp tục phát huy, duy trì hoạt động lấy ý kiến không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh và khảo sát trải nghiệm người bệnh nội trú. Đây là những hoạt động thiết thực, là căn cứ thực tiễn giúp định hướng và chọn lựa ưu tiên nguồn lực triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng, tập trung vào các nội dung mà người bệnh chưa hài lòng khi đến khám bệnh và những trải nghiệm chưa tốt của người bệnh khi nằm điều trị nội trú tại bệnh viện.

Phòng Quản lý chất lượng