14/12
2020

Tháng 11/2020: Hệ thống ki-ốt khảo sát không ghi nhận ý kiến không hài lòng người bệnh

Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ot khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong tháng 11/2020 không ghi nhận số phiếu và đánh giá. So với tháng 10/2020 vẫn không ghi nhận ý kiến từ người bệnh.

So với cùng kỳ (năm 2019), số lượt đánh giá không lòng giảm 100% (tháng 11/2019: 02 phiếu và 15 lượt ý kiến).

Số lượt không hài lòng tháng 11/2020

Số lượt không hài lòng tháng 10/2020

Số lượt không hài lòng tháng 11/2020 so với cùng kỳ năm 2019

Theo thống kê khảo sát ý kiến không hài lòng tại bệnh viện Tai Mũi Họng, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên toàn thế giới, số lượt người bệnh đến khám và điều trị ở mức độ trung bình, không ùn ứ và không kéo dài thời gian chờ đợi nên số lượt không hài lòng từ người bệnh không cao.

Tuy nhiên qua số liệu thống kê từ Ki-ốt không hài lòng cho thấy về phía Bệnh viện đã nỗ lực trong nâng cao chất lượng phục vụ, tạo dựng niềm tin và sự hài lòng cho người bệnh.

 Phòng Quản lý chất lượng