12/10
2020

Tập huấn quy trình báo cáo và quản lý sự cố 2020

Thực hiện theo hướng dẫn thông tư 43/2018/TT-BYT và công văn số 430/SYT-NVY của Sở Y tế về việc triển khai thông tư 43/2018/TT-BYT, phòng Quản lý Chất lượng, bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM tổ chức thực hiện 02 đợt tập huấn báo cáo sự cố y khoa để cán bộ viên chức bệnh viện nắm rõ quy trình báo cáo sự cố y khoa từ đó có thể nhận diện, xử lý tức thời các sự cố y khoa. Mục tiêu cụ thể:

  • Nhận diện và phân loại sự cố theo mức độ tổn thương
  • Xử lý sự cố tức thời tại thời điểm xảy ra sự cố
  • Lập phiếu báo cáo sự cố đúng cách
  • Đề xuất các phương pháp phòng ngừa sự cố lặp lại
  • Nắm rõ phương pháp báo cáo sự cố y khoa bằng phần mền Dr5.star

Khai mạc buổi tập huấn, TS.BS Lê Trần Quang Minh, Giám đốc bệnh viện đã có lời phát biểu: Báo cáo và quản lý sự cố là một trong những hoạt động quan trọng trong kế hoạch cải tiến chất lượng của bệnh viện. Toàn thể cán bộ nhân viên y tế cần nắm rõ quy trình báo cáo sự cố y khoa từ đó có thể nhận diện, xử lý tức thời các sự cố y khoa xảy ra là việc làm cần thiết

TS.BS Lê Trần Quang Minh – Giám đốc phát biểu tại buổi tập huấn đợt 1

Đồng quan điểm, tại buổi tập huấn đợt 2, TS.BSCKII Nguyễn Thanh Vinh, Phó Giám đốc bệnh viện đã phát biểu: “Sự cố y khoa là điều không ai muốn xảy ra, vừa tổn hại trực tiếp đến người bệnh, vừa ảnh hưởng sâu sắc đến nhân viên y tế. Để hạn chế tối thiểu sự cố y khoa xảy ra trong bệnh viện thì phải thực hiện thật tốt việc báo cáo sự cố và quản lý sự cố y khoa”

TS.BSCKII Nguyễn Thanh Vinh – Phó Giám đốc phát biểu tại buổi tập huấn đợt 2

Ths.BS. Nguyễn Thanh Tuấn – báo cáo viên buổi tập huấn đã phổ biến đến toàn thể nhân viên bệnh viện hiểu rõ qui trình báo cáo sự cố y khoa từ đó có thể nhận diện, xử lý tức thời sự cố y khoa và gửi báo cáo về Phòng Quản lý Chất lượng đúng theo hướng dẫn của Thông tư 43/2018/TT-BYT. Đồng thời cũng hướng dẫn cách thức báo cáo sự cố cho cán bộ nhân viên của các khoa/phòng bằng phần mềm Dr5-Star trên điện thoại di động cá nhân hoặc trên máy tính.

ThS.BS Nguyễn Thanh Tuấn – Phòng Quản lý chất lượng báo cáo tại buổi tập huấn

Qua 02 buổi tập huấn, với 302 nhân viên tham gia đã được làm bài trắc nghiệm trước tập huấn và sau tập huấn để có thể lượng giá được chất lượng lớp học. Kết quả tập huấn tính theo điểm trung bình cho thấy 100% khoa phòng đạt yêu cầu

  • 01 khoa phòng đạt điểm xuất sắc (10 điểm) tỷ lệ 5%;
  • 07 khoa phòng đạt giỏi (từ 08 – 9 điểm) tỷ lệ 35%;
  • Các khoa phòng còn lại đạt khá và không có khoa phòng dưới điểm trung bình, tỷ lệ 60%

Nhân viên tham dự tập huấn làm bài test trước và sau tập huấn rất nghiêm túc

Cuối mỗi buổi tập huấn, các nhóm nhận được phần quà khen thưởng như sự động viên khích lệ tinh thần, hăng hái tham gia sôi nổi của nhân viên.

Khen thưởng, động viên những thành viên tích cực tham gia tập huấn đợt 1

Khen thưởng, động viên những thành viên tích cực tham gia tập huấn đợt 2

Buổi tập huấn thành công tốt đẹp với mong muốn ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác báo cáo và quản lý sự cố tại bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM sẽ đạt hiệu quả tốt hơn. 2 đợt tập huấn cũng như các bài tập thực hành tại lớp, toàn thể nhân viên bệnh viện đã có thể nhận diện và phân loại sự cố theo mức độ tổn thương, xử lý sự cố tức thời tại thời điểm xảy ra cũng như lập phiếu báo cáo đúng cách và đề xuất các phương pháp phòng ngừa sự cố lặp lại.

Buổi tập huấn báo cáo đợt 1 thành công tốt đẹp

Buổi tập huấn báo cáo đợt 2 thành công tốt đẹp

Phòng Quản lý chất lượng