Home / Quản lý chất lượng BV (page 3)

Quản lý chất lượng BV

Tháng 12/2020: Hệ thống ki-ốt khảo sát không ghi nhận ý kiến không hài lòng người bệnh

Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ot khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong tháng 12/2020 không ghi nhận số phiếu và đánh giá. So với cùng kỳ (năm 2019), số lượt …

Đọc thêm

Tháng 11/2020: Hệ thống ki-ốt khảo sát không ghi nhận ý kiến không hài lòng người bệnh

Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ot khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong tháng 11/2020 không ghi nhận số phiếu và đánh giá. So với tháng 10/2020 vẫn không ghi nhận …

Đọc thêm