Home / Quản lý chất lượng BV

Quản lý chất lượng BV

Kết quả khảo sát ý kiến không hài lòng của người dân khi đến khám bệnh tại bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM năm 2020

Đây là năm thứ ba liên tiếp Bệnh viện được Sở Y tế triển khai khảo sát ý kiến không hài lòng của người dân qua hệ thống ki-ốt đặt tại khoa Khám bệnh của bệnh viện, kết quả khảo sát giúp bệnh viện chủ động nắm bắt những khâu …

Đọc thêm

Tháng 12/2020: Hệ thống ki-ốt khảo sát không ghi nhận ý kiến không hài lòng người bệnh

Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ot khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong tháng 12/2020 không ghi nhận số phiếu và đánh giá. So với cùng kỳ (năm 2019), số lượt …

Đọc thêm