03/01
2022

Bệnh viện Tai Mũi Họng tự kiểm tra, Đánh giá chất lượng năm 2021

Thực hiện kế hoạch 773/KH-BVTMH ngày 30 tháng 12 năm 2021 của bệnh viện Tai Mũi Họng về việc tự kiểm tra bệnh viện năm 2021

Ngày 31/12/2021, BV Tai Mũi Họng TP.HCM đã thành lập 01 đoàn kiểm tra thành phần gồm: Ban Giám đốc, các trưởng phó khoa/phòng, và một số thành viên hệ thống quản lý chất lượng Bệnh viện tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện theo các nội dung:

 • Kiểm tra đánh giá việc thực hiện qui chế khám chữa bệnh, việc thực hiện các qui trình khám chữa bệnh, việc thực hiện nội qui, qui định của bệnh viện, thực trạng hoạt động cải tiến chất lượng của các khoa/phòng để kịp thời khắc phục những vấn đề tồn tại nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.
 • Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động chuyên môn, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, hoạt động cải tiến chất lượng của bệnh viện trong năm 2021 theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành.
 • Khảo sát hài lòng người bệnh và khảo sát sự không hài lòng người bệnh thông qua kiot.

Sau khi tiến hành kiểm tra đánh giá chung chất lượng bệnh viện đã cho thấy những mặt làm được và những vấn đề còn tồn tại. Bệnh viện đã triển khai các hoạt động như:

 • Hoạt động an toàn người bệnh, an toàn trong phẫu thuật, triển khai các hoạt động đổi mới phong cách hướng đến sự hài lòng người bệnh, bệnh viện xanh sạch đẹp, hoạt động 5S toàn bệnh viện.
 • Trong công tác phòng chống dịch Covid-19 bệnh viện đã triển khai đầy đủ Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn trong phòng chống Covid -19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp và các khuyến cáo của Sở Y tế đạt hiệu quả cao. Bệnh viện cũng đã tiến hành thành lập bệnh viện Dã Chiến số 10 và Bệnh viện điều trị Covid-19 Tai Mũi Họng. Bệnh viện triển khai khai báo y tế điện tử, đo thân nhiệt tự động, máy rửa tay nhanh tự động, tổ chức phân luồng, khám sàng lọc, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch.
 • Bệnh viện đã triển khai cung cấp suất ăn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân làm hài lòng người bệnh.
 • Hệ thống quản lý và báo cáo sự cố luôn được chú trọng, các khoa phòng tích cực báo cáo sự cố tự nguyện, triển khai phần mềm báo cáo sự cố, triển khai quy trình báo cáo sự cố ngoài y khoa.
 • Lồng ghép truyền thông giáo dục sức khỏe vào công tác chăm sóc và điều trị bệnh nhân, hàng quý có chuyên đề tư vấn miễn phí cho bệnh nhân.

Nhân viên y tế thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy trình chuyên môn; Bệnh viện đảm bảo đủ trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế cho công tác khám, chữa bệnh. Bệnh viện đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch được giao và tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, có giải pháp ưu tiên để cải thiện, nâng cao chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của một bệnh viện chuyên khoa hạng I.

Bên cạnh đó, bệnh viện vẫn còn những vấn đề cần giải quyết, biện pháp khắc phục:

 • Tăng cường công tác quản lý bệnh viện, nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao tay nghề BS, ĐD, KTV…
 • Hoạt động an toàn người bệnh: tăng cường hệ thống an toàn trong phẫu thuật, quản lý người bệnh theo 1 mã số duy nhất, an toàn trong phẫu thuật…
 • Tiếp tục triển khai các hoạt động an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh đường hô hấp cấp.
 • Đổi mới phong cách hướng tới sự hài lòng bệnh nhân: nâng cao quy tắc ứng xử, cải cách thủ tục hành chính.
 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và các hoạt động khám chữa bệnh.
 • Xây dựng bệnh viện xanh – sạch – đẹp theo tiêu chí chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế.
 • Xây dựng đề án cải tiến chất lượng bệnh viện dựa vào kết quả khảo sát từ ki-ốt đánh giá không hài lòng người bệnh, đề án cải tiến chất lượng 5S tại bệnh viện.
 • Triển khai các khuyến cáo của Sở Y tế.
 • Tuyên truyền giáo dục sức khỏe.

Tóm tắt kết quả tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021

– Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá      : 79/83 tiêu chí

– Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí            : 95%

– Tổng số điểm các tiêu chí áp dụng                      : 320 (có hệ số : 344)

– Điểm trung bình chung các tiêu chí                    : 4.00

(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

Kết quả chung chia theo mứcMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Mức 5Tổng số tiêu chí
Số lượng tiêu chí đạt0116402279
% tiêu chí đạt0.001.2720.2550.6327.8579