17/01
2023

Bệnh viện Tai Mũi Họng tự kiểm tra, Đánh giá chất lượng năm 2022

Thực hiện kế hoạch 962/QĐ-BVTMH ngày 15 tháng 11 năm 2022 của bệnh viện Tai Mũi Họng về việc tự kiểm tra bệnh viện năm 2022

Ngày 17/11/2022, BV Tai Mũi Họng TP.HCM đã thành lập 01 đoàn kiểm tra thành phần gồm: Ban Giám đốc, các trưởng phó khoa/phòng, và một số thành viên hệ thống quản lý chất lượng Bệnh viện tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện với mục đích:

 • Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các họat động chuyên môn, cung cấp dịch vụ KCB.
 • Đánh giá thực trạng chất lượng họat động làm cơ sở xây dựng kế họach, cải tiên nâng cao chất lượng bệnh viện.
 • Khảo sát sự hài lòng người người bệnh và sự hài lòng của nhân viên y tế
 • Từ kết quả đánh giá chất lượng và khảo sát hài lòng người bệnh, bệnh viện xác định được những vấn đề ưu tiên để có kế hoạch và biện pháp can thiệp nhằm không ngừng cải tiến chất lượng.

Sau khi tiến hành kiểm tra đánh giá chung chất lượng bệnh viện đã cho thấy những mặt làm được ưu điểm:

 • Bệnh viện Tai Mũi Họng là bệnh viện chuyên khoa hạng I được Bộ Y tế phân công phụ trách công tác khám chữa bệnh và chỉ đạo tuyến cho TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long về bệnh lý Tai Mũi Họng.
 • Được sự chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy và Ban Giám đốc trong công tác quản lý chất lượng khám chữa bệnh.
 • Đội ngũ nhân viên y tế có chuyên môn cao, nhiệt tình trong công tác, thực hiện nhiều kỹ thuật chuyên sâu: phẫu thuật cấy ốc tai điện tử, phẫu thuật u tuyến yên, ứng dụng IGS trong phẫu thuật nội soi mũi xoang, phẫu thuật khối u, ung thư vùng đầu cổ mặt…
 • Là cơ sở huấn luyện và đào tạo liên tục, thực hành của ĐH Y Dược TP.HCM, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Khoa Y ĐH Quốc Gia Tp.HCM…, hỗ trợ chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện Quận Huyện của Tp.HCM và các tỉnh phía Nam, và một số đơn vị ngoài sự phân công của Bộ Y tế và được sự cho phép của Sở Y tế.
 • Các khoa/ phòng có đầy đủ kế hoạch cải tiến chất lượng dựa vào kết quả kiểm tra bệnh viện năm 2021 và xác định những vấn đề cần ưu tiên.
 • Các khoa/ phòng có đầy đủ các qui trình, qui chế hoạt động
 • Bệnh viện triển khai hoạt động an toàn người bệnh, an toàn trong phẫu thuật, triển khai các hoạt động đổi mới phong cách hướng đến sự hài lòng người bệnh, bệnh viện xanh sạch đẹp, triển khai hoạt động 5S toàn bệnh viện.
 • Bệnh viện triển khai đầy đủ Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn trong phòng chống Covid -19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp và các khuyến cáo của Sở Y tế đạt hiệu quả cao.
 • Bệnh viện đã triển khai cung cấp suất ăn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân làm hài lòng người bệnh
 • Hệ thống quản lý và báo cáo sự cố luôn được chú trọng, các khoa phòng tích cực báo cáo sự cố tự nguyện, triển khai phần mềm báo cáo sự cố, triển khai quy trình báo cáo sự cố ngoài y khoa.
 • Lồng ghép truyền thông giáo dục sức khỏe vào công tác chăm sóc và điều trị bệnh nhân, hàng quý có chuyên đề tư vấn miễn phí cho bệnh nhân

Bên cạnh đó, Bệnh viện vẫn còn những hạn chế, vấn đề tồn tại như:

 • Diện tích bệnh viện chật hẹp hạn chế các hoạt động cho CBVC, cũng như không có không gian hạn chế cho việc trồng cây xanh và công viên bệnh viện.
 • Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên một số chỉ tiêu, kế hoạch không đạt
 • Thiếu chỗ nghỉ ngơi và để xe cho nhân viên.
 • Một số khoa/ phòng còn thiếu nhân sự cũng như vị trí Trưởng phó khoa/phòng
 • Chưa có phòng Chỉ đạo tuyến và phòng Công tác xã hội.

Bệnh viện xác định những vấn đề cần giải quyết, biện pháp khắc phục

 • Tăng cường công tác quản lý bệnh viện, nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao tay nghề BS, ĐD, KTV…
 • Hoạt động an toàn người bệnh: tăng cường hệ thống an toàn trong phẫu thuật, quản lý BN theo 1 mã số duy nhất, an toàn trong phẫu thuật…
 • Tiếp tục triển khai các hoạt động an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh đường hô hấp cấp.
 • Đổi mới phong cách hướng tới sự hài lòng bệnh nhân: nâng cao quy tắc ứng xử, cải cách thủ tục hành chính.
 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và các hoạt động khám chữa bệnh.
 • Xây dựng bệnh viện xanh – sạch – đẹp theo tiêu chí chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế.
 • Xây dựng đề án cải tiến chất lượng bệnh viện dựa vào kết quả khảo sát từ ki-ốt đánh giá không hài lòng người bệnh, đề án cải tiến chất lượng 5S tại bệnh viện.
 • Tuyên truyền giáo dục sức khỏe.

Tóm tắt kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022

– Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá    : 79/83 tiêu chí

– Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí          : 95%

– Tổng số điểm các tiêu chí áp dụng                    : 326 (có hệ số : 351)

– Điểm trung bình chung các tiêu chí                  : 4.08  (Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

Kết quả chung chia theo mứcMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Mức 5

Tổng số tiêu chí

Số lượng tiêu chí đạt0211412579
% tiêu chí đạt02.5313.9251.9031.6579

Bệnh viện Tai Mũi Họng