20/11
2023

Mời chào giá dự toán gói thầu sửa chữa các y dụng cụ hư thuộc khoa Phẫu thuật