28/03
2020

Bảo vệ chúng tôi, chính là bảo vệ chúng ta!

Đây là những hình ảnh vừa được ghi lại tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM khi các bạn nhân viên đang tự làm cho mình và đồng nghiệp xung quanh những chiếc mũ bảo hộ hay còn gọi là “nón chống giọt bắn” để ngăn ngừa Covid-19.

Hành động này càng thể hiện quyết tâm cao độ và trách nhiệm của Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM trong công cuộc phòng chống Covid-19. Khi chính từ đôi bàn tay của những thành viên Bệnh viện tạo nên những lá chắn giúp bảo vệ các đồng nghiệp, tạo ra sự yên tâm cần thiết để đội ngũ Bác sĩ, điều dưỡng có thể vững tin và thực thiện thật tốt trọng trách của mình, mang đến cho bệnh nhân sự bảo vệ và chăm sóc kỹ lưỡng nhất trong thời điểm nhạy cảm này.

Let’s fight against Corona together!!!