27/03
2020

Lễ ký kết “Chung tay quyết tâm phòng chống Corona”

Thực hiện kế hoạch của Bộ Y tế phát động toàn ngành y tế chung tay tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, và căn cứ vào cuộc họp của Đảng ủy Ban Giám đốc ngày 23/3/2020 về phong trào thi đua “Ngành y tế chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19” tại BV Tai Mũi Họng TP.HCM.

Chiều ngày 25/3/2020 BCH Công đoàn và Đoàn Thanh niên Bệnh viện Tai Mũi Họng đã tổ chức buổi ký bản cam kết phòng chống dịch COVID-19 giữa Ban Giám đốc và lãnh đạo khoa phòng

PGS.TS.BS Trần Phan Chung Thủy – Giám đốc bệnh viện nhấn mạnh thông điệp “Hãy chung tay quyết tâm phòng chống Corona”

Phát biểu tại buổi ký bản cam kết, PGS.TS.BS Trần Phan Chung Thủy nhấn mạnh thông điệp của Ban Giám đốc bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM gởi đến tất cả cán bộ công nhân viên: “Hãy chung tay quyết tâm phòng chống corona”, đồng thời huy động toàn bộ lực lượng CBCNV, đoàn viên thanh niên chủ động, tích cực tham gia cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo phương châm chống dịch như chống giặc với khẩu hiệu: “Chủ động ngăn chặn – Phát hiện sớm – Cách ly kịp thời – Khoanh vùng gọn – Dập dịch triệt để – Điều trị khỏi bệnh”

Nội dung bản cam kết giữa lãnh đạo khoa/phòng với Giám đốc bệnh viện về Chung tay quyết tâm phòng chống Corona

Ký cam kết giữa Giám đốc bệnh viện với lãnh đạo các phòng chức năng

Ký cam kết giữa Giám đốc với lãnh đạo các khoa

Tập thể CBCNV cùng đoàn kết, cùng hành động vì mục đích cao cả là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, thực hiện đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lương y như từ mẫu”, không quản ngại khó khăn, vất vả, thiệt thòi trong chăm sóc sức khỏe người bệnh, không phân biệt đối xử với người nhiễm Covid-19.

Các lãnh đạo khoa phòng hưởng ứng tích cực và thực hiện nghiêm túc, đẩy đủ các nội dung bản cam kết. Ngay sau buổi lễ ký kết, lãnh đạo các khoa/phòng đã tổ chức ký cam kết giữa lãnh đạo khoa/phòng với nhân viên của mình.

Nội dung bản cam kết giữa nhân viên với lãnh đạo các khoa/phòng về Chung tay quyết tâm phòng chống Corona

Công đoàn bệnh viện