Home / Tin tức / Tin tuyển dụng

Tin tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG

BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG TUYỂN DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG ⇒ Đối tượng: Bác sĩ Gây mê hồi sức Bác sĩ Giải phẫu bệnh Dược sĩ cao đẳng Cao đẳng hành chính/văn thư lưu trữ Cao đẳng Thư ký y khoa Cao đẳng kỹ thuật điện Cử nhân kế toán …

Đọc thêm