Home / Tin tức / Truyền thông GDSK

Truyền thông GDSK

Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM cập nhật khai báo y tế ngay lập tức theo hướng dẫn của Bộ Y tế nhờ ứng dụng công nghệ thông tin

            Trong suốt thời gian qua, bệnh viện Tai Mũi Họng đã ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khai báo y tế. Người bệnh và người nhà người bệnh khi đến bệnh viện có thể dễ dàng khai báo y tế trước tại nhà qua điện thoại, website …

Đọc thêm