Home / Giới thiệu

Giới thiệu

Chức năng và nhiệm vụ

Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh là bệnh viện hạng I thuộc Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh, với chỉ tiêu 150 giường bệnh nội trú. Bệnh viện được phân công khám, chữa bệnh, tiếp nhận và xử lý mọi trường hợp cấp cứu. Tham …

Đọc thêm

Thành tích của bệnh viện

Số Quyết định Ngày ký QĐ Cấp khen thưởng Hình thức khen Nội dung Năm 2006 Bộ Y tế Bằng khen Đạt tiêu chuẩn Bệnh viện Xuất sắc toàn diện năm 2006. 582/QĐ-UB 09.02.2007 UBND TP.HCM Bằng khen Tập thể lao động xuất sắc 2006 1338/2006/QĐ-CTN 11.12.2006 Chủ tịch nước …

Đọc thêm