21/05
2017

Thành tích của bệnh viện

Số Quyết địnhNgày ký QĐCấp khen thưởngHình thức khenNội dung
Năm 2006
Bộ Y tếBằng khenĐạt tiêu chuẩn Bệnh viện Xuất sắc toàn diện năm 2006.
582/QĐ-UB09.02.2007UBND TP.HCMBằng khenTập thể lao động xuất sắc 2006
1338/2006/QĐ-CTN11.12.2006Chủ tịch nướcHuân Chương LĐ Hạng 3Có thành tích XS trong tác từ năm 2001-2005 góp phần vào SN xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc
173/QĐKT-LĐLĐ24.11.2006LĐLĐ TP.HCMBằng khenCó thành tích XS trong công tác XD và phát triển BV giai đoạn 1986-2006
4675/QĐ-UBND19.10.2006UBND TP.HCMTặng Cờ Truyền thốngTặng Cờ truyền thống nhân KN 20 năm ngày thành lập BV
Năm 2007
236/QĐ-BYT21.01.2008Bộ Y tếBằng khenĐạt tiêu chuẩn Bệnh viện Xuất sắc toàn diện năm 2007.
781/QĐ-UBND22.02.2008UBND TP.HCMBằng khenTập thể lao động xuất sắc 2007
644/QĐ-BYT26.02.2008Bộ Y TếBằng khenCó thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch y tế năm 2007
Năm 2008
299/QĐ-BYT02.02.2009Bộ Y TếBằng khenBệnh viện xuất sắc toàn diện năm 2008
746/QĐ-UBND25.02.2009UBND TP. HCMGiấy chứng nhậnTập thể Lao động xuất sắc năm 2008
Năm 2009
600/QĐ-BYT12.02.2010Bộ Y TếBằng khenBệnh viện xuất sắc toàn diện năm 2009
643/QĐ-UBND04.02.2010UBND TP. HCMGiấy chứng nhậnTập thể Lao động xuất sắc năm 2009
3743/QĐ-UBND06.8.2009UBND TP.HCMBằng khenCó thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch bệnh tại các Trung tâm chữa bệnh 05, 06 (giai đoạn từ 2004-2008)
2523/QĐ-UBND08.6.2010UBND TP.HCMBằng khenHoàn thành xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua liên tục 5 năm, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố, nhân dịp Đại hội thi đua yêu nước thành phố lần thứ V (2005-2010)
Năm 2010
682/QĐ-UBND16.02.2011UBND TP.HCMChứng nhậndanh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 2010
681/QĐ-UBND16.2.2011UBND TP.HCMCờTặng cờ thi đua xuất sắc năm 2010
477/QĐ-BYT18.2.2011Bộ Y tếBằng khenBệnh viện xuất sắc toàn diện 2010
1658/QĐ-TTg22.9.2011Thủ tướng CPBằng khenCó thành tích trong công tác từ 2006-2010 góp phần vào SN xây dựng CNXH và BVTQ
1250/QĐ-BYT26.4.2011Bộ Y tếBằng khenCó thành tích XS trong việc thực hiện đề án 1816 của BYT giai đoạn 2008-2010
4994/QĐ-UBND17.10.2011UBND TP.HCMBằng khenVề thành tích XS trong công tác Tổ chức, triển khai và phối hợp thực hiện đề án 1816 của BYT từ 2008-2011
800/QĐ-UBND23.02.2011UBND TP.HCMBằng khenHoàn thành XS nhiệm vụ 2 năm liên tục 2009-2010
55/QĐ-CĐYT21.02.2011Công đoàn Y tế Việt NamCờCông nhận BV XS toàn diện năm 2010
Năm 2011
68/QĐ-CĐYT26.12.2011Công đoàn Y tế Việt NamBằng khenCó thành tích XS trong phong trào thi đua lao động giỏi và XD tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2011
912/QĐ-UBND24.02.2011UBND TP.HCMCông nhậndanh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 2011 (BV.TMH +12 K/P: P.TCCB, P.ĐD, P.KHTH, P.TCKT, P.CNTT, P.HCQT, K.Dược, K.XNXQ, K.MX, K.Nhi-TH, K.TĐMC, K.TH)
172/QĐ-BYT

(hiệu lực từ ngày ký)

18.01.2012Bộ Y tếCờTặng cờ thi đua của Bộ Y tế  năm 2011
559/QĐ-BYT22.02.2012Bộ Y tếBằng khenĐạt tiêu chuẩn Bệnh viện Xuất sắc toàn diện năm 2011.
66/ QĐ-CĐYT23.02.2012Công đoàn Y tế VNCờCông nhận BV XS toàn diện năm 2011
Năm 2012
1320/QĐ-CTN   (hiệu lực từ ngày ký)29/8/2012Chủ tịch NướcHuân Chương LĐ Hạng 2Đã có thành tích Xuất sắc trong công tác từ năm 2007 – 2011, góp phần vào Sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc
680-QĐ/ĐU14/5/2012Đảng ủy Sở Y tếGiấy khenTập thể tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đợt 19/5 (19/5/2011-19/5/2012)
078QĐ-KT/CĐN29/6/2012Công Đoàn Ngành Y tếGiấy khenĐạt giải trong Hội thi “Gia đình và kiến thức giao thông” ngành Y tế năm 2012.
1529/QĐ-SYT28/12/2012Sở Y tếGiấy khenĐạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Truyền thông – Giáo dục sức khỏe năm 2012.
Năm 2013
209/QĐ-SYT06.02.2013Sở Y tếCông nhậnDanh hiệu CSTĐ cấp cơ sở năm 2012
958/QĐ-UBND26.02.2013UBND TP.HCMCông nhậndanh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 2012
108/QĐKT-LĐLĐ22.02.2013LĐLĐ TP.HCMBằng khenCó thành tích XS trong phong trào thi đua 75 ngày hoàn thành trước thời gian, vượt chỉ tiêu, kế hoạch năm 2012
3370/QĐ-UBND25.6.2013UBND TP.HCMBằng khenCó thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Y tế thành phố giai đoạn 2008-2013.
1283/QĐ-BYT17.4.2013Bộ Y tếBằng khenCó thành tích xuất sắc trong công tác Khám, chữa bệnh năm 2012.
2563/QĐ-UBND17.5.2013UBND TP.HCMCông nhậndanh hiệu 14 Tập thể lao động xuất sắc 2012 (P.TCCB, P.ĐD, P.KHTH, P.TCKT, P.CNTT, P.HCQT, K.Dược, K.XNXQ, K.Mũi xoang, K.Nhi-TH, K.Tai ĐMC, K.TH, K.Khám bệnh, K.Phẫu thuật).
283/QĐ-SYT26.12.2013Sở Y tếGiấy khenCó thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe người lao động tại TP.HCM năm 2013
Năm 2014
750/QĐ-UBND19.02.2014UBND TP.HCMCông nhậndanh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 2013
1502/QĐ-UBND28.3.2014UBND TP.HCMCông nhậndanh hiệu 13 Tập thể lao động xuất sắc 2013 (P.TCCB, P.ĐD, P.KHTH, P.TCKT, P.CNTT, P.HCQT, K.Dược, K.XNXQ, K.Mũi xoang, K.Nhi-TH, K.Tai ĐMC, K.TH, K.Phẫu thuật).
Năm 2015
715/QĐ-UBND13.02.2015UBND TP.HCMCông nhậndanh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 2014
2724/QĐ-UBND09.6.2015UBND TP.HCMCông nhậndanh hiệu 15 Tập thể lao động xuất sắc 2014 (P.TCCB, P.ĐD, P.KHTH, P.TCKT, P.CNTT, P.HCQT, K.Dược, K.XNXQ, K.Mũi xoang, K.THTM, K.Nhi-TH, K.Tai ĐMC, K.TH, K.Phẫu thuật, K.KSNK).
2725/QĐ-UBND09.6.2015UBND TP.HCMBằng khenHoàn thành xuất săc  nhiệm vụ 2 năm liên tục 2013-2014
Năm 2016
3372/QĐ-UBND01.7.2016UBND TP.HCMCông nhậndanh hiệu 12 Tập thể lao động xuất sắc 2015 (P.TCCB, P.ĐD, P.KHTH, P.HCQT, K.Dược, K.XNXQ, K.Mũi xoang, K.THTM, K.Nhi-TH, K.Tai ĐMC, K.TH, K.Phẫu thuật,).