13/08
2020

Thực hiện các biện pháp đơn giản để phòng chống Covid-19

Nhằm góp phần phòng chống Covid-19, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM đã thực hiện videoclip đơn giản để hướng dẫn cho người bệnh và thân nhân cách thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân đơn giản như cách súc họng, đeo khẩu trang và rửa tay.

Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn