03/03
2021

Thư cám ơn của Giám đốc bệnh viện nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày Thầy Thuốc Việt Nam