01/03
2023

Thư cám ơn của Giám đốc bệnh viện nhân dịp 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam