29/11
2019

Thông tin đóng tiền tạm ứng nhập viện cho bệnh nhân nội trú qua chuyển khoản

Để thuận tiện cho việc đóng tiền tạm ứng nhập viện cho bệnh nhân nội trú. Khách hàng có thể đóng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM mở tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam(Vietcombank) theo chi tiết sau:

  1. ĐƠN VỊ THỤ HƯỞNG: BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG TPHCM
  2. Số TÀI KHOẢN: 072.100.066.7775- Tại (Vietcombank)- Chi nhánh Kỳ Đồng
  3. NỘI DUNG: “Họ và tên bệnh nhân”, “ Mã y tế” đóng tiền tạm ứng nhập viện
  4. Dòng nội dung phải ghi đầy đủ và chính xác, ví dụ: “NGUYỄN ĐỨC MINH”, “Mã: 16218” đóng tiền tạm ứng nhập viện

Lưu ý: Sau khi đóng tạm ứng xong quý khách hàng vui lòng chụp hình giao dịch gửi về email: tckttmh@gmail.com( Anh Nghi)

Phòng Tài chính Kế toán