24/10
2023

THÔNG BÁO SỐ 1 HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT THƯỜNG NIÊN 2023

THÔNG BÁO SỐ 1
HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT THƯỜNG NIÊN 2023
“Phát triển kỹ thuật chuyên sâu Tai Mũi Họng”

Thời gian (dự kiến): Thứ Bảy, ngày 16 tháng 12 năm 2023
(Sáng:  8g00 – 12g00, Chiều: 13g00 – 17g00)
Địa điểm:   Trung tâm Hội nghị 272
272 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Ban tổ chức xin thông báo và trân trọng kính mời quý đồng nghiệp quan tâm đến lĩnh vực Tai Mũi Họng đăng ký tham gia báo cáo khoa học tại Hội nghị.

Nội dung báo cáo:

Đề tài nghiên cứu khoa học, báo cáo chuyên đề:

 • Tai – Tai thần kinh
 • Mũi xoang
 • Họng và thanh quản
 • Ung thư Tai Mũi Họng
 • Điều dưỡng và chăm sóc toàn diện trong Tai Mũi Họng
 • Tạo hình thẩm mỹ và phẫu thuật đầu cổ

Thời gian gửi lý lịch khoa học và bài báo cáo hội nghị:

 • Nhận đăng ký tên đề tài, lý lịch khoa học và tóm tắt bài báo Tiếng Việt + Tiếng Anh): từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/10/2022
 • Gửi bài toàn văn báo cáo khoa học: trước ngày 15/11/2023
 • Gửi bài Power point báo cáo: trước ngày 30/11/2023
 • Các bài báo cáo trình bày Power point trong thời gian 10 phút/ bài

Thể lệ gửi bài báo cáo:

 • Bài tóm tắt (Abstract): Tiếng Việt và Tiếng Anh, mỗi phần không quá 300 từ.
  Nội dung gồm: Mục tiêu (Objectives), Phương pháp nghiên cứu (Methods), Kết quả (Results), Kết luận (Conclusions) và Từ khóa (Keywords).
 • Bài toàn văn (Full text): không quá 7 trang A4, đánh máy theo quy định trên.
  Nội dung gồm 6 phần: Đặt vấn đề; Tổng quan; Phương pháp; Kết quả nghiên cứu và bàn luận; Kết luận; Tài liệu kham khảo (phần tài liệu tham khảo không quá 15 tài liệu, Tiếng Việt ghi trước, sau đó là tiếng nước ngoài theo thứ tự a,b,c; ghi theo thứ tự: tên tác giả, tên bài, tên tạp chí, năm xuất bản, tập, số trang).
 • Kiểu chữ: Times New Roman (bảng mã: Unicode). Cỡ chữ 14, khoảng cách giữa các dòng là 1.5 line.
 • Sắp xếp bài theo thứ tự sau: Tên đề tài; Họ tên tác giả và cộng sự;
 • Tác giả chính ghi rõ: họ tên, học hàm, học vị, địa chỉ nơi làm việc, điện thoại và email liên lạc.

Liên hệ đăng ký báo cáo khoa học: 

 • Người phụ trách: Hải Long – P. Chỉ Đạo tuyến – Đào tạo – Nghiên cứu Khoa học Bệnh viện Tai Mũi Họng
 • Địa chỉ: 153 – 155 – 157 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
 • ĐT: 0938.984.056 – Email: daotao.bvtmh@gmail.com.

Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới Quý vị các thông tin về hội nghị trong những thông báo tiếp theo.