03/06
2024

Thông báo mời báo giá gói thầu “Triển khai sao lưu dữ liệu tại Bệnh viện lên dịch vụ đám mây”

[wonderplugin_pdf src=”https://taimuihongtphcm.vn/wp-content/uploads/2024/06/539-TB-BVTMH.pdf”]