25/08
2023

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ GÓI THẦU “THUÊ ĐƠN VỊ KHẢO SÁT, TƯ VẤN HOÀN THIỆN HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN  THÔNG TIN TẠI BỆNH VIỆN THEO MỨC ĐỘ”