05/12
2023

Thông báo mời báo giá gói thầu “Cung cấp bộ lưu điện CyberPower (Công xuất: 10000VA/9000W)”