09/10
2020

Thông báo danh sách kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020

Căn cứ Quyết định số 6410/QĐ-SYT ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Sở Y tế về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Bệnh viện Tai Mũi Họng;
Nay Bệnh viện Tai Mũi Họng thông báo danh sách kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020 gồm 55 (năm mươi lăm) người có tên trong danh sách kèm theo.
Yêu cầu người trúng tuyển viên chức hoàn thiện đủ hồ sơ (xem Phụ lục đính kèm) theo quy định tại mục IV, khoản 2 của Thông báo số 290/TB-BVTMH ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Bệnh viện Tai Mũi Họng về việc tuyển dụng viên chức năm 2020.
Mỗi cá nhân nộp 02 (hai) bộ hồ sơ gửi về Phòng Tổ chức Cán bộ, hạn chót ngày 20 tháng 10 năm 2020.
Phòng Tổ chức Cán bộ sẽ không giải quyết các trường hợp nộp trễ hạn.

File đính kèm: Danh sách trúng tuyển, Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật

PHỤ LỤC

 Người trúng tuyển viên chức phải:
Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập để đối chiếu.
Nộp đủ 02 (hai) bộ hồ sơ gồm:

  • Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng
  • Bản sao công chứng giấy khai sinh
  • Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân
  • Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe (theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013)
  • Bản photo Hợp đồng lao động (lần đầu)
  • Bản photo Hợp đồng hoặc Quyết định lương hiện hưởng
  • Bản photo Sổ Bảo hiểm xã hội đối với các trường hợp cá nhân tự giữ sổ BHXH

Đối với trường hợp có quá trình công tác tại cơ quan cũ, cần bổ sung thêm:

  • Bản photo Hợp đồng lao động hoặc Quyết định phân công của cơ quan cũ.
  • Bản photo Quyết định nghỉ việc của cơ quan cũ.