20/10
2020

THỂ LỆ CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ Y TẾ NĂM 2020

       

  Thực hiện Kế hoạch số 1638/KH-BYT ngày 15/10/2020 của Bộ Y tế về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về y tế” năm 2020 (Sau đây gọi là cuộc thi), Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi như sau:

 1. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác trong ngành y tế.

 1. NỘI DUNG THI

          – Tìm hiểu các quy định pháp luật của các luật trong lĩnh vực y tế.

          – Văn bản sử dụng xây dựng bộ câu hỏi và đáp án: Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, Luật Dược năm 2016, Luật An toàn thực phẩm năm 2010, Luật Phòng, chống các bệnh truyền nhiễm năm 2007, Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 và Pháp lệnh dân số 2003 được sử đổi năm 2008, Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2012, Luật phòng, chống tác hại rượu, bia năm 2019.

III. HÌNH THỨC THI

 1. Cách thức đăng ký dự thi

          Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Vụ Pháp chế, Bộ Y tế. Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn. Chi tiết về cách thức tham gia dự thi được thực hiện theo hướng dẫn tại Thể lệ cuộc thi.

          Thí sinh đăng ký tham gia thi trực tiếp trên website: http://vuphapche.moh.gov.vn để được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn tại website.

Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức cuộc thi xét và trao giải.

          Ban Tổ chức cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với người dự thi khi có bất kỳ trường thông tin đăng ký sai lệch với thực tế.

 1. Cách thức thi, cách tính điểm

          Cách thức đăng ký tài khoản dự thi bằng thông tin cá nhân và mỗi cá nhân chỉ được đăng ký dự thi 01 lần.

Số lượng câu hỏi trong một phần thi online là 15 câu hỏi trắc nghiệm (14 câu hỏi trắc nghiệm; 01 câu hỏi số lượng người tham gia cuộc thi). 01 người được tham gia trả lời 01 lần. Bài thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đủ 15 câu hỏi.

          2.1 Câu hỏi trắc nghiệm

          Người dự thi trả lời 14 câu hỏi trắc nghiệm về nội dung trong các văn bản pháp luật có liên quan đến chủ đề cuộc thi.

          2.2 Câu hỏi phân loại

          Tại câu số 15 trong bài thi, người dự thi phải dự đoán số người trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm trong bài thi

          2.3 Cách tính điểm

 1. a) Đối với giải tập thể

          Trao giải tập thể cho đơn vị có nhiều người dự thi nhất.

 1. b) Đối với giải cá nhân người đạt giải là người trả lời đúng nhiều câu hỏi trắc nghiệm nhất.

          Trường hợp nhiều người dự thi có số câu trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm bằng nhau thì người nào trả lời câu số 15 đúng hoặc gần nhất sẽ đạt giải theo thứ tự từ cao đến hết giải.

          Trường hợp nhiều người dự thi có số câu trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm bằng nhau, trả lời câu số 15 đúng hoặc gần đúng nhất trùng nhau thì ưu tiên người làm bài thi nhanh hơn. Việc chọn bài thi đạt giải do Ban Tổ chức quyết định. Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.

 1. THỜI GIAN THI

Thời gian tổ chức thi từ 15/10/2020 đến hết ngày 30/10/2020 (15 ngày)

 1. GIẢI THƯỞNG

Cuộc thi gồm có 01 giải tập thể và các giải cá nhân bao gồm: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba và 03 giải khuyến khích

 1. Giải tập thể: 01 giải trị giá 3.000.000đ/1 giải
 2. Giải cá nhân:

– 01 Giải nhất: 2.000.000đ/giải (Hai triệu đồng chẵn/giải)
– 01 Giải nhì: 1.500.000đ/giải (Một triệu năm trăm nghìn đồng chẵn/giải)
– 02 Giải ba: 1.000.000đ/giải (Một triệu đồng chẵn/giải)
– 03 Giải khuyến khích: 500.000đ/giải (Năm trăm nghìn đồng chẵn/giải)
Người đạt giải được Ban Tổ chức cuộc thi cấp Giấy chứng nhận đạt giải.

 1. Thời gian và cách thức trao thưởng

– Thời gian trao giải dự kiến vào ngày 09/11/2020 (Ngày Pháp luật Việt Nam)
– Cách thức trao giải: Tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh tại thời điểm trao giải bằng hình thức trực tuyến hoặc tổ chức trao thưởng.

 1. THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC

Vụ Pháp chế, Bộ Y tế, số 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Số điện thoại: 024 6273 2402

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về y tế” năm 2020, Ban Tổ chức có thể điều chỉnh, bổ sung Thể lệ để phù hợp với tình hình thực tế.
Mọi thay đổi sẽ được thông báo và cập nhật trên website: http://vuphapche.moh.gov.vn