15/10
2019

Tháng 9/2019: số lượt ý kiến không hài lòng của người bệnh giảm so với cùng kỳ

Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ot khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong tháng 09/2019 có tổng 12 phiếu đánh giá và 23 lượt ý kiến không hài lòng tăng 4% so với tháng 08/2019 (07 phiếu và 22 lượt ý kiến).

So với cùng kỳ (năm 2018), tổng số lượt không hài lòng giảm 57,4% (tháng 09/2018: 23 phiếu và 54 lượt ý kiến). Mô hình phân bố các nội dung phản ánh không hài lòng không thay đổi, số lượt ý kiến không hài lòng có biến động tăng rõ nhất ở các nội dung sau: Khâu làm thủ tục đăng ký khám và Khâu thanh toán chi phí khám, chữa bệnh.

Số lượt không hài lòng tháng 9/2019

Số lượt không hài lòng tháng 8/2019

Số lượt không hài lòng tháng 9/2019 so với cùng kỳ năm 2018

Tháng 09/2019 số lượt ý kiến không hài lòng tăng so với tháng 8/2019 tuy nhiên lại giảm mạnh so với cùng kỳ.

Theo thống kê khảo sát ý kiến không hài lòng tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố của Sở Y tế, tình hình chung vào những tháng cuối năm các bệnh viện lúc nào cũng có số lượt khám chữa bệnh tăng, dẫn đến số lượt ý kiến  không hài lòng của người bệnh tăng theo. Vì vậy, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM sẽ tập trung rà soát và có các phương án cải tiến những vấn đề người bệnh hài lòng trong việc cung ứng dịch vụ tại khoa khám bệnh.

Phòng Quản lý chất lượng