18/09
2019

Tháng 8/2019: số lượt ý kiến không hài lòng của người bệnh tăng

Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ot khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong tháng 08/2019 có tổng cộng 07 phiếu đánh giá và 22 lượt ý kiến không hài lòng tăng 55% so với tháng 07/2019 (04 phiếu và 10 lượt ý kiến).

So với cùng kỳ (năm 2018), tổng số lượt không hài lòng tăng 73% (tháng 08/2018: 07 phiếu và 06 lượt ý kiến). Mô hình phân bố các nội dung phản ánh không hài lòng không thay đổi, số lượt ý kiến không hài lòng có biến động tăng rõ nhất ở các nội dung sau: Thái độ ứng xử, giao tiếp của nhân viên bệnh viện; cách hỏi bệnh và thăm khám của bác sĩ; chăm sóc người bệnh của điều dưỡng.

Số lượt không hài lòng tháng 8/2019

Số lượt không hài lòng tháng 7/2019

Số lượt không hài lòng tháng 8/2019 so với cùng kỳ năm 2018

So với tháng 7/2019 và cùng kỳ năm 2018, số lượt ý kiến phản ánh không hài lòng của người bệnh tháng 8/2019 đều tăng.

Theo thống kê khảo sát ý kiến không hài lòng tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố của Sở Y tế, tình hình chung vào những tháng cuối năm các bệnh viện lúc nào cũng có số lượt khám chữa bệnh tăng, dẫn đến số lượt ý kiến  không hài lòng của người bệnh tăng theo. Vì vậy, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM sẽ tập trung rà soát và có các phương án cải tiến những vấn đề người bệnh hài lòng trong việc cung ứng dịch vụ tại khoa khám bệnh.

Phòng Quản lý chất lượng