12/08
2019

Tháng 7/2019: số lượt ý kiến không hài lòng của người bệnh giảm

Bắt đầu bước vào 6 tháng cuối năm, số lượt khám bệnh tại bệnh viện đã bắt đầu tăng. Tuy vậy số lượt ý kiến phản ánh không hài lòng của người bệnh giảm so với tháng trước, mặc dù có tăng nếu so với cùng kỳ năm 2018.

Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ot khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong tháng 07/2019 có tổng cộng 10 lượt ý kiến không hài lòng giảm 91,3% so với tháng 06/2019 (116 lượt ý kiến).

So với cùng kỳ (năm 2018), tổng số lượt không hài lòng tăng 70% (tháng 07/2018: 03 lượt ý kiến). Mô hình phân bố các nội dung phản ánh không hài lòng không thay đổi, số lượt ý kiến không hài lòng có biến động tăng rõ nhất ở các nội dung sau: Thái độ ứng xử, giao tiếp của nhân viên bệnh viện và thông tin hướng dẫn cho  người bệnh.

                                                        Số lượt không hài lòng tháng 7/2019

Số lượt không hài lòng tháng 6/2019

Số lượt không hài lòng tháng 7/2019 so với cùng kỳ năm 2018

Tháng 7/2019 số lượt ý kiến phản ánh không hài lòng của người bệnh giảm so với tháng trước, tuy nhiên vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2018. Bệnh viện sẽ tập trung rà soát và có phương án cải tiến những vấn đề được người bệnh phản ánh ý kiến không hài lòng trong cung ứng dịch vụ tại khoa khám bệnh.

Phòng Quản lý chất lượng