12/11
2019

Tháng 10/2019: số lượt ý kiến không hài lòng của người bệnh giảm so với cùng kỳ

Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ot khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong tháng 10/2019 có tổng 04 phiếu đánh giá và 18 lượt ý kiến không hài lòng giảm 21.7% so với tháng 09/2019 (12 phiếu và 23 lượt ý kiến).

So với cùng kỳ (năm 2018), tổng số lượt không hài lòng giảm 52.6% (tháng 10/2018: 12 phiếu và 38 lượt ý kiến). Mô hình phân bố các nội dung phản ánh không hài lòng không thay đổi, số lượt ý kiến không hài lòng có biến động giảm rõ nhất ở nội dung sau: Khâu thanh toán chi phí khám, chữa bệnh

 Số lượt không hài lòng tháng 10/2019

 Số lượt không hài lòng tháng 9/2019

Số lượt không hài lòng tháng 10/2019 so với cùng kỳ năm 2018

Tháng 10/2019 số lượt ý kiến không hài lòng giảm so với tháng 9/2019 và so với cùng kỳ tháng 10/2018

Kết quả khảo sát của bệnh viện cũng tương ứng với thống kê của Sở Y tế TPHCM. Tháng 10/2019 tại khoa Khám bệnh của các bệnh viện công lập thuộc Sở Y tế TPHCM có số lượt phản ánh không hài lòng giảm so với tháng 9/2019 và cùng kỳ tháng 10/2018. Đã bước vào quý III 2019, bệnh viện sẽ tiếp tục rà soát và chủ động tìm nguyên nhân để cải tiến chất lượng đối với các khâu có biến động về số lượt ý kiến không hài lòng.

Phòng Quản lý chất lượng