20/04
2022

Tập huấn “xây dựng đề án cải tiến chất lượng và chỉ số chất lượng bệnh viện năm 2022”

Nâng cao chất lượng bệnh viện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Bệnh viện, từ các cấp Lãnh đạo cho đến toàn thể viên chức tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM. Từ nhiều năm qua, Bệnh viện luôn chú trọng, không ngừng cải tiến, triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng nhằm cung ứng dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu quả và mang lại sự hài lòng cao nhất cho người bệnh, người dân và nhân viên y tế phù hợp với khả năng, điều kiện bệnh viện.

Duy trì và triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế, việc xây dựng Đề án cải tiến chất lượng đơn vị là hoạt động quan trọng và triển khai Đề án có ý nghĩa cụ thể hóa việc cải tiến và nâng cao chất lượng bệnh viện, giúp Đề án có giá trị đi vào thực tiễn hoạt động bệnh viện.

Hoạt động tập huấn và hướng dẫn xây dựng, triển khai Đề án cải tiến chất lượng là hoạt động thường quy của Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM. Theo đó, ngày 19/4/2022, Bệnh viện tổ chức lớp tập huấn “Xây dựng đề án cải tiến chất lượng và chỉ số chất lượng bệnh viện”.

Tham dự buổi tập huấn, có TS.BSCKII.Lê Trần Quang Minh – Giám đốc bệnh viện và hơn 50 học viên là thành viên mạng lưới quản lý chất lượng của các đơn vị trong Bệnh viện, đây là lực lượng nòng cốt bao gồm các Lãnh đạo đơn vị, Điều dưỡng trưởng/Kĩ thuật viên trưởng và các thành viên ưu tú, nhiệt huyết được Lãnh đạo đơn vị tin tưởng, giao trách nhiệm đầu mối triển khai, thực hiện, theo dõi các hoạt động liên quan đến cải tiến chất lượng tại đơn vị.

TS.BSCKII Lê Trần Quang Minh – Giám đốc bệnh viện phát biểu tại buổi tập huấn

Nội dung lớp tập huấn tập trung vào công tác “Xây dựng đề án cải tiến chất lượng và chỉ số chất lượng” do ThS.BS Trần Hải Đăng – Phòng Quản lý chất lượng trình bày.

ThS.BS Trần Hải Đăng tập huấn cho thành viên mạng lưới chất lượng bệnh viện

Buổi tập huấn nhận được sự tham gia của đông đảo thành viên mạng lưới chất lượng bệnh viện

Qua lớp tập huấn, các thành viên mạng lưới quản lý chất lượng bệnh viện được tập huấn, nhắc lại các kiến thức về quản lý chất lượng nhằm thúc đẩy việc triển khai các kế hoạch, đề án chất lượng đạt hiệu quả cao, với tinh thần tích cực chủ động khắc phục những tồn tại, thiếu sót; góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mang lại sự hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh, chung tay góp sức vào sự phát triển bền vững của Bệnh viện.

Phòng Quản lý chất lượng