06/09
2019

Tập huấn xây dựng chỉ số đánh giá chất lượng bệnh viện tại bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM

Thực hiện Kế hoạch số 109/BVTMH-QLCL của Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM, chiều ngày 28/08/2019 Bệnh viện tổ chức buổi Tập huấn xây dựng chỉ số đánh giá chất lượng bệnh viện.

Tham dự buổi tập huấn có BS.CKII Tô Văn Hiền, Trưởng Phòng Quản lý Chất lượng bệnh viện, ThS.BS Nguyễn Thanh Tuấn – giảng viên lớp tập huấn và 28 học viên là thành viên mạng lưới quản lý chất lượng của Bệnh viện.

Lớp làm bài lượng giá trước và sau tập huấn

Chỉ số đo lường trong bệnh viện là một công cụ để đo lường các khía cạnh chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. Là cơ sở để thực hiện cải tiến chất lượng dịch vụ khám chữa, bệnh (KCB) và để so sánh chất lượng dịch vụ giữa các bệnh viện. Theo Bộ Y tế, hiện nay có 16 chỉ số đánh giá chất lượng KCB về 5 khía cạnh: Năng lực chuyên môn; An toàn; Hiệu quả; Hướng đến nhân viên; Hướng đến người bệnh.

BSCII. Tô Văn Hiền – Trưởng phòng Quản lý Chất lượng phát biểu tại buổi tập huấn

Phát biểu tại buổi tập huấn, BSCKII. Tô Văn Hiền – Trưởng phòng Quản lý Chất lượng chia sẻ về mục tiêu và hướng cải tiến chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. Bác sĩ Hiền nhấn mạnh đo lường chất lượng là hoạt động quan trọng không thể thiếu trong quản lý chất lượng bệnh viện. Như vậy, đo lường chất lượng là cần thiết để xây dựng một bộ chỉ số chất lượng tốt, làm tiền đề triển khai hoạt động cải tiến và quản lý chất lượng. Thường xuyên tiến hành đo lương, đánh giá chỉ số đã xác định. Xây dựng kế hoạch tiếp tục cải tiến chất lượng trên cơ sở kết quả đánh giá các chỉ số liên quan.

ThS.BS Nguyễn Thanh Tuấn tập huấn cho thành viên mạng lưới quản lý chất lượng

Tại buổi tập huấn, ThS.BS Nguyễn Thanh Tuấn đã hướng dẫn cho các thành viên mạng lưới quản lý chất lượng hiểu được cấu trúc của một chỉ số đo lường chất lượng bệnh viện về các lĩnh vực áp dụng, khía cạnh chất lượng, thành tố chất lượng, lý do lựa chọn, thu nhập và tổng hợp số liệu, giá trị của số liệu, tần suất báo cáo.
Qua buổi tập huấn, các học viên đã hiểu rõ hơn về bộ tiêu chí đo lường đánh giá chất lượng KCB, từ đó áp dụng từng tiêu chí với từng lĩnh vực mà khoa phòng phụ trách, nâng cao chất lượng KCB, tất cả vì mục tiêu chung hướng đến người bệnh, đáp ứng được nhu cầu, sự hài lòng của người bệnh.

Khen thưởng các nhóm có hoạt động sôi nổi trong buổi tập huấn

Phòng Quản lý chất lượng