15/05
2019

Tập huấn quy trình báo cáo và quản lý sự cố 2019

Với mục tiêu không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng nhằm phục vụ người bệnh tốt hơn và cập nhật quy trình báo cáo sự cố y khoa theo Thông tư 43/2018/TT-BYT về “Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” của Bộ Y tế. Hội đồng Chất lượng khám bệnh, chữa bệnh Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lớp Tập huấn “Quy trình báo cáo và quản lý sự cố” năm 2019 vào 02 ngày 17/4/2019 và 07/5/2019 với 256 nhân viên tham dự.

BSCKII. Nguyễn Thanh Vinh – Phó Giám đốc BV phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Phát biểu tại buổi tập huấn, BS.CKII Nguyễn Thanh Vinh – Phó Giám đốc bệnh viện đã nhấn mạnh báo cáo sự cố y khoa là trách nhiệm của toàn bộ nhân viên y tế. Để cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh, giảm thiểu các sự cố xảy ra thì việc báo cáo sự cố là cần thiết, sẽ giảm được việc giải quyết hậu quả.

           Lớp tập huấn diễn ra trong 02 đợt với đông đảo nhân viên bệnh viện tham gia

Ths.BS. Nguyễn Thanh Tuấn – báo cáo viên buổi tập huấn đã phổ biến đến toàn thể nhân viên bệnh viện hiểu rõ qui trình báo cáo sự cố y khoa từ đó có thể nhận diện, xử lý tức thời sự cố y khoa và gửi báo cáo về Phòng Quản lý Chất lượng đúng theo hướng dẫn của Thông tư 43/2018/TT-BYT.

ThS.BS Nguyễn Thanh Tuấn đang hướng dẫn Quy trình báo cáo SCYK

Đến tham gia buổi tập huấn, các cán bộ được làm bài trắc nghiệm trước tập huấn và sau tập huấn để có thể lượng giá được chất lượng của buổi tập huấn.

Lớp học được chia thành 04 nhóm làm bài tập thực hành.

Ngoài ra, sau tập huấn, cả hội trường được chia thành 4 nhóm để cùng thảo luận 4 tình huống sự cố giả định, sau đó trình bày trước hội trường bằng phiếu báo cáo sự cố và nêu quy trình báo cáo sự cố tình huống của mình. Cả hội trường trao đổi rất sôi nổi để hiểu thêm về công tác báo cáo sự cố.

Khen thưởng đợt 1

Khen thưởng đợt 2

Qua 02 đợt tập huấn cũng như các bài tập thực hành tại lớp, toàn thể nhân viên bệnh viện đã có thể nhận diện và phân loại sự cố theo mức độ tổn thương, xử lý sự cố tức thời tại thời điểm xảy ra cũng như lập phiếu báo cáo đúng cách và đề xuất các phương pháp phòng ngừa sự cố lặp lại.  Cuối mỗi buổi tập huấn, các nhóm nhận được phần quà khen thưởng như sự động viên khích lệ tinh thần, hăng hái tham gia sôi nổi của nhân viên.

Phòng Quản lý chất lượng