22/07
2020

Tập huấn kỹ năng giao tiếp hướng dẫn, Tư vấn, Giáo dục sức khỏe cho người bệnh

Nhằm bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng giao tiếp, hướng dẫn, tư vấn và giáo dục sức khỏe cho người bệnh, Phòng Điều dưỡng Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM đã tổ chức huấn luyện kỹ năng này cho đối tượng Điều dưỡng/ Kỹ thuật viên đang công tác tại Bệnh viện.

ThS.ĐD Trần Thị Như Tuyết – Phó Trưởng phòng Điều dưỡng chia sẻ tại buổi tập huấn

Chương trình tập huấn được chia 03 đợt vào chiều các ngày 18/6, 24/6, 07/7/2020 với số lượng 176 ĐD/KTV tham gia. Phụ trách nội dung tập huấn là Ths.ĐD Trần Thị Như Tuyết – Phó Trưởng phòng Điều dưỡng.

3 đợt tập huấn với 176 điều dưỡng / kỹ thuật viên tham dự

ĐD/KTV làm bài lượng giá trước và sau tập huấn

Tại buổi học có nhiều thảo luận chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng trong công tác chăm sóc, tư vấn, hướng dẫn và giáo dục sức khỏe cho người bệnh. Đưa ra nhiều tình huống thực hành quá trình tác động nhằm thay đổi kiến thức, thái độ và thực hành của người bệnh.

Phát thưởng thành viên tích cực tham gia thảo luận

Phát thưởng thành viên tích cực tham gia thảo luận

Vai trò của Điều dưỡng trong giáo dục sức khỏe rất quan trọng. Việc cung cấp các kiến thức đúng giúp cho người bệnh hiểu biết rõ hơn các vấn đề sức khỏe, từ đó họ có thể nhận ra các vấn đề sức khỏe liên quan đến bản thân, gia đình, dẫn đến thay đổi tích cực giải quyết các vấn đề bệnh tật sức khỏe.

 

Phòng Điều dưỡng