18/02
2021

Tập huấn cập nhật quy trình tiếp nhận và sàng lọc người bệnh khai báo y tế điện tử

Căn cứ Công văn số 752/SYT-VP ngày 05/02/2021 của Sở Y tế TPHCM về việc triển khai báo y tế điện tử tại bệnh viện trên địa bàn thành phố. Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM đã thực hiện khai báo y tế điện tử qua cổng thông tin chung của ngành Y tế thành phố. Qua đó, quy trình tiếp nhận và sàng lọc người bệnh đến khám bệnh tại bệnh viện cũng có nhiều thay đổi.

Để công tác tiếp nhận và sàng lọc người bệnh đến khám bệnh tại bệnh viện được an toàn và nhanh chóng, ngày 17/2/2021 vừa qua, bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM đã tổ chức tập huấn cập nhật quy trình mới cho toàn thể nhân viên tham gia khu vực tiếp nhận và sàng lọc người bệnh.

BSCKII Lê Khánh Huy – Phó trưởng phòng KHTH tập huấn cập nhật quy trình tiếp nhận và sàng lọc người bệnh

Báo cáo tại buổi tập huấn, BSCKII Lê Khánh Huy – Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp đã chỉ ra rõ: “công tác tiếp nhận và sàng lọc người bệnh đến khám bệnh tại bệnh viện là nơi đầu sóng ngọn gió, bệnh viện có an toàn trước dịch bệnh Covid-19 hay không phần nhiều là công sức của các bạn công tác tại đây”

Buổi tập huấn nhận được sự quan tâm, chú ý của đông đảo nhân viên bệnh viện, đặc biệt là những nhân viên công tác tại khu vực tiếp nhận và sàng lọc người bệnh

Hiểu được tầm quan trọng trong công tác của mình, các nhân viên khu vực tiếp nhận và sàng lọc người bệnh rất chăm chú lắng nghe và trao đổi với báo cáo viên những vấn đề còn chưa rõ.

Nhân viên tiếp nhận và sàng lọc người bệnh trao đổi những băn khoăn, thắc mắc với báo cáo viên

Nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế công tác tại bệnh viện, công tác tiếp nhận và sàng lọc người bệnh luôn được bệnh viện quan tâm thực hiện đúng theo chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế TPHCM.

Tổ Truyền thông phòng chống Covid-19