05/12
2020

Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính

Các bước truy vết F1, F2 của người dương tính với SARS-CoV-2 là nội dung chính của Quyết định 5053/QĐ-BYT về việc ban hành “Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính”.

Theo đó, cách thức truy vết F1 được thực hiện như sau:
– Bước 1: Xác định các “mốc dịch tễ”.
– Bước 2: Thông báo các “mốc dịch tễ” cho bộ phận điều phối truy vết.
– Bước 3: Triển khai truy vết F1 qua việc hỏi trực tiếp người bệnh, tại nơi bệnh nhân sinh sống, tại các “mốc dịch tễ”, phương tiện thông tin đại chúng, ứng dụng Bluezone, Viet Nam Health Declaration.
– Bước 4: Rà soát và hoàn thiện danh sách F1.
– Bước 5: Tổ chức cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm.

Sau khi đã hoàn thành truy vết F1, tiến hành truy vết F2 theo các cách sau đây:
– Phát Biểu mẫu tự cung cấp thông tin về F2 cho người F1 tự khai báo (Biểu mẫu 4).
– Cơ sở cách ly tập trung, chính quyền địa phương và y tế cơ sở tiếp tục điều tra truy vết F2 tại cộng đồng cũng như hỏi khai thác F2 từ người F1 tại cơ sở cách ly tập trung.
– Chuyển danh sách F2 truy vết được cho địa phương để tổ chức cách ly y tế tại nhà theo quy định.
Bảng kiểm 1: Các “mốc dịch tễ” thường gặp cần hỏi

Xem chi tiết nội dung từng bước tại Quyết định 5053/QĐ-BYT (có hiệu lực từ ngày 3/12/2020).

 

Tổ truyền thông phòng chống Covid-19 – Theo SỞ Y TẾ TP.HCM