02/10
2018

Sinh hoạt KHKT Điều dưỡng – KTV Qúy 3 năm 2018

Với mục tiêu đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật nhằm cập nhật các kiến thức mới, các bằng chứng làm cơ sở đưa ra các hướng dẫn thực hành lâm sàng chuyên khoa tai mũi họng mang tính khoa học hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc và hài lòng điều trị. Chiều ngày 26/9/2018 phòng Điều dưỡng bệnh viện Tai Mũi Họng đã tổ chức Hội thảo sinh hoạt KHKT quý 3 năm 2018 với 4 bài báo cáo chuyên đề chăm sóc tai mũi họng và có 85 ĐD KTV tham dự.

Hình : Sinh hoạt khoa học kỹ thuật tháng Quý 3 năm 2018

ĐD. Trần Thụy Hồng Anh – Chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật mỡ thông túi lệ mũi qua nội soi.

CNĐD Phan Thị Huỳnh Nhi – Quy trình PeelChăm sóc bệnh nhân sau Peeling.

CNĐD. Lê Ngọc Thùy Dung – Làm thế nào để ngăn ngừa giảm thính lực và vai trò của dinh dưỡng trong việc giảm thính giác của bạn.

  ThS.ĐD. Trần Thị Như Tuyết – Đánh giá tuân thủ thực hiện quy tình kỹ thuật ĐD-KTV 6 tháng đầu năm 2018.