16/03
2018

PGS.TS.BS Trần Phan Chung Thủy nói về slogan của BV Tai Mũi Họng TPHCM

PGS.TS.BS. Trần Phan Chung Thủy, giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM đã có buổi trò chuyện với tạp chí sức khỏe về Slogan của bệnh viện: ” Chất lượng – Uy tín – Hiện đại -Nghĩa tình”. Nội dụng cụ thể của buổi trò chuyện xin theo đường link dưới đây:

http://www.khoe24h.vn/blog-tam-su/tro-chuyen-cung-pgs-ts-bs-tran-phan-chung-thuy-giam-doc-bv-tai-mui-hong-tp-hcm-gia-tri-cot-loi-chat-luong–uy-tin–hien-dai–nghia-tinh/92344.html