10/08
2022

Mời chào giá dịch vụ Thẩm định giá các gói thầu Sửa chữa, thay thế linh phụ kiện ống nội soi mềm thanh quản; Cung cấp, thay thế Cụm điều chỉnh tiêu cự quang học của kính hiển vi OPMI Movena 6628187875